U HEEFT EEN (GEACCREDITEERDE) INSPECTIE BMI/OAI, BASIS- EN DETAILONTWERP OF NORMCONFORMITEIT NODIG?

Snel, aantrekkelijk geprijsd en voorzien van een overzichtelijke rapportage?

Dan bent u bij het NCII aan het goede adres. Het NCII kan voor u de volgende inspecties uitvoeren.

  • Het initieel inspecteren van BMI en OAI volgens de CCV normen  
  • Het uitvoeren van vervolginspecties BMI en OAI volgens de CCV normen  
  • Het uitvoeren van herinspecties BMI en OAI volgens de CCV normen  
  • Het uitvoeren van geaccrediteerde inspecties normconformiteit
  • Het uitvoeren van een 0-metingen of proefinspecties
  • het uitvoeren van inspecties basis- en detailontwerp volgens de CCV

 

Wij kunnen u ontzorgen door uw objectenadministratie in een klantenportal te beheren

U krijgt, als u dat wenst, een eigen klantportaal tot uw beschikking. Daarin kunt u de inspectie aanvragen, de offerte ontvangen en de benodigde documenten downloaden en archiveren. Uw rapportage treft u binnen 2 dagen na de inspectie in uw inbox evenals het certificaat (uiteraard bij positief resultaat). 

Planning 

Wij plannen, in samenspraak met u, direct een vervolginspectie op de wettelijk aangegeven perioden. Ter herinnering daarvan ontvangt u 6 tot 2 maanden voorafgaand aan de inspectie een melding. Zo ‘verloopt’ uw certificaat niet en, indien u meerdere objecten heeft, heeft u ook direct overzichtelijk welke certificaten waar actueel zijn. Maar dat is niet het enige: wij kunnen hiermee voor u ook inzichtelijk maken waar eventuele afkeurpunten het meest voorkomen.Dat geeft u nog meer inzicht in  de trend van verbetering.

Rapportage

Onze rapportage is overzichtelijk: de bevindingen zijn per criterium opgesteld en, daar waar nodig, voorzien van beeldmateriaal (foto, tekening etc). Op het voorblad staat een samenvatting van de afkeurpunten. 

Onze tarieven

U heeft voldoende kosten. Het NCII wil daarom de tarieven zo laag mogelijk houden. 

U ontvangt daarom een offerte op maat. Deze kan telefonisch, via de mail of via onze website aangevraagd worden. Graag komen wij, als u dat wenst, langs om kennis te maken om zo te investeren in een langdurige en goede relatie. 

Inspectie in 5 stappen

1

Kennismaking

Indien gewenst stellen wij ons eerst persoonlijk aan u voor

2

Offerte

Binnen 2 dagen ontvangt u een offerte

3

Planning

Een inspectie wanneer u wilt

4

Uitvoering

We lichten onze bevindingen direct toe

5

Rapportage/ Certificaat

Binnen 2 dagen

Downloads

Hier vindt u een aantal informatieve documenten. Deze documenten zijn opgeslagen in PDF-formaat. 

Als uw browser één van de PDF-documenten niet op het scherm kan laten zien, is het mogelijk dat u over een oude versie van Acrobat Reader beschikt. U kunt de gratis versie van Acrobat Reader downloaden bij Adobe.

Certificatieschema's brandmeldinstallatie

ACCREDITATIE

Het NCII is geaccrediteerd, wat betekent dat voor u?

RvA: "Wij zorgen ervoor dat uw vertrouwen in producten en diensten gerechtvaardigd is". 

 

Het CCV heeft als voorwaarde opgenomen dat de Inspectie Instelling bij het inspecteren volgens de CCV schema's, door de RvA “geaccrediteerd’ moet zijn om zo valide certificaten uit te geven. Met het behalen van deze accreditatie wordt het vertrouwen uitgesproken dat het Inspectie Bureau hun eigen kwaliteitssysteem volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17020 en de ILAC P15:05/2020 heeft ingericht en en als zodanig uitvoert. Het NCII is door de RvA geaccrediteerd onder nummer I335. 

Verder lezen

www.bouwbesluitonline.nl

Op deze pagina is digitaal het Bouwbesluit 2012 te raadplegen. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in het Bouwbesluit worden deze wijzigingen direct doorgevoerd op deze pagina. Hierdoor is Bouwbesluitonline.nl altijd actueel en betrouwbaar.

 

www.NEN.nl

De stichting stelt zich ten doel als centrale instantie in Nederland in het belang van gezondheid, veiligheid en doelmatigheid in het maatschappelijk verkeer normalisatie te bewerkstelligen, met betrokkenheid van belanghebbenden normen tot stand te brengen en te onderhouden en de invoering daarvan te bevorderen. Normalisatie is het proces waarbij regels op vrijwillige basis tot stand komen door consensus van belanghebbende partijen.

 

www.hetCCV.nl

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.

 

https://www.officielebekendmakingen.nl

(Staatscourant, onderdeel van overheid.nl)
De site waarop u de vandaag gepubliceerde officiële bekendmakingen kunt vinden uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provinciaal blad, wetenschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling van deelnemende overheden.


www.overheid.nl

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met:

• de andere ministeries
• de Eerste- en Tweede Kamer
• gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen
• Belastingdienst, DUO, SVB, UWV

 

www.RvA.nl 

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en diensten in orde is. Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven.


www.helpdeskbouwregels.nl

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels gebonden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.
Inspectie van brandbeveiliging
Inspectie uitgelegd in 1,5 minuut