DIT IS HET NCII

Aangenaam!

Voor de opdrachtgever

We inspecteren bedrijven op een inspirerende en onafhankelijke wijze. We “vliegen” aan op het niveau van de klant. We kennen de klant en creëren een prettige en zuivere sfeer. We doen dat tegen lage tarieven, we handelen snel en goed.

 

Voor de medewerkers

We zijn een goede en eerlijke werkgever. We inspireren en zijn direct; men weet waar hij aan toe is. De drijfveer is werkplezier en de klant op een zo goede, prettig mogelijke en onafhankelijke wijze willen bedienen. Met klant bedoelen wij een ieder die, op wat voor manier dan ook, met het NCII in aanraking komt. 

Onze pijlers

Samen

Samen

Onafhankelijk en praktisch

Snel

Snel

Binnen 2 werkdagen een offerte en binnen 2 werkdagen een rapportage en certificaat

Simpel

Simpel

Gebruik uw eigen klantportal

VISIE

NCII; net iets meer!

Na 10 jaar ervaring met het uitvoeren van kwaliteitstoetsen is de behoefte ontstaan om dat op een andere manier te gaan doen. De “nevenverplichtingen” kunnen weliswaar veel aan kwaliteit opleveren maar kunnen ook niet altijd de ‘core business’ van de klant zijn. De audit of inspectie zelf kan daarin juist een grote inspirerende factor zijn! Toetsen op een duidelijke, simpele en inspirende manier; zo moet het gaan.

Hoe dan? De rol van de  inspecteur is van grote waarde in het enthousiasmeren van het verbeterproces in de organisaties. De sfeer daarbij is een belangrijk onderdeel. Voor een goede inspectie moeten we ons dus goed verdiepen in de klant, zijn stakeholders en zijn organisatie. Belangrijk is: wat speelt er extern, intern, waar staat de klant en waar wil zij naar toe? 

NCII B.V is een onafhankelijk en onpartijdig opererende organisatie en is niet betrokken bij advies, het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van brandbeveiligingssystemen.’
De directie van NCII B.V. is toegewijd aan het in stand houden van de onafhankelijke positie van het bedrijf en het onpartijdig uitvoeren van inspecties. Daarnaast mag je verwachten dat een controlerende instantie zijn eigen processen minstens net zo goed op orde heeft. Onze administratie hoeft niet uw last te worden. Met deze gedachtes is het NCII opgericht; het Nederlands Certificerings- & Inspectie Instituut: Snel, Simpel, Samen. Zonder te adviseren kunnen wij voor u, als u dat wenst, goed inzichtelijk maken waar de aandacht ligt bij de trend van bevindingen. Een interessant punt voor het verbeterproces. 

Wat voor klanten geldt, geldt natuurlijk ook voor de medewerkers. “Eerst wie, dan wat.” Dat betekent dat wij goed voor onze collega’s willen zorgen. Uiteindelijk zijn zij het NCII. We werken met gekwalificeerde en gedreven mensen. Vakdeskundig en in staat om in perspectief te kunnen denken. Als het dan toch moet, dan met net iets meer!